Referències

Finalment cada persona obviament decideix si es pren o no els producte i es la seva propia responsabilitat la consumició o no d'aquests productes. Aquesta web es només de tipus informativa i només vol transmitir l'informació que ja es trova a Internet peò d'una manera molt més accesible. Així com donar-li força al projecte a través de les xarxes socials per a que tothom pugui conèixer aquesta informació que realtment és retllevant. I no ens doni mandra perqué no sabem ni per on començar.

La pagina web esta estrictament dissenya per la addicio de nou contingut mab el pas del temps de manera actualitzada. No s'intenta consultart tota l'informació que hi ha internet sobre els additius; sino que s'han tractat diversos enllaços de molta confianza i d'una reputacio mol honorables per tal de tenir informacio verificada

Realment amb aquest projecte s'anira afegint cada vegada més contingut en forma de entrades com si d'un blog es tractés i amb més fonts consultades cada vegada, tant verificades, com no verificades per poder contrastar informació.

Aquesta pàgina estrictament, els seus interesos son agafar el contingut d'altra gent, traduir-lo i compartir-lo segons l'autor ens deixi. En ningun cas volem apropiarnos d'aquestes dades i informació que aquests organismes ens proporcionnen. Cada informació està relacionada amb una font concreta, i cada autor de la font és qui té tots els drets reservats i és qui te elecció per decididr el que es pot i no es pot fer amb aquesta informació. En el nostre cas només utilitzem aquesta informació amb fins informatius i educatius. En ningún cas volem lucrar-nos d'aquesta informació proporcionada per els diversos autors.

La pagina web ha estat orientada per a un fàcil accés al continut. Des del, movil i des de l'ordinador; independentment del navegador que s'utilitzi (com Chrome, Firefox, Edge o Safari).

Estrictament volem cada vegada afegir més informació, més funcions, i més serveis en general. Per tant, no us centreu per exemple en la búsqueda concreta d'un additiu, perqué tenim pensades noves funcions molt interesants ;)

Aquest lloc web i qualsevol altre mitjà d'accés a la seva informació tenen com a objectiu facilitar la consulta d'additius alimentaris per tal d'ajudar a consumidors preocupats pel que consumeixen. El seu autor revisa de forma manual, i en la mesura del possible, els canvis necessaris per errades, inexactituds o continguts desactualitzats. Per aquest motiu, si us plau tingui present que la informació que trobi en aquest lloc web no necessàriament ha estat revisada per experts professionals que coneguin els temes que abasta, de la forma necessària per proporcionar una informació completa, precisa i fiable. Això no vol dir que no vagi a trobar informació exacta i valuosa en kmenjo.cat; així serà la majoria de les vegades. No obstant això, el seu autor no pot garantir la validesa de la informació que trobi aquí. Si necessita assessorament específic (per exemple, metge, o alimentari), si us plau sol·liciti un professional que compti amb llicència o amb coneixements en la matèria.

Aquesta web esta realitzada en el marc Europeu.... per tant només aplica a la regulació dins de la Unió Europea. De totes maneres, cada país regeix la norma en quant als diversos additius propis de cada aliment del propi país. Per tant tenen el dret de realitzar edicions en la normativa a la qual s'adhereix el pais concretament. Aquesta web ha estat diseñada per persones de llengua nadiva Espanoyla, com pot ser el Castellà i el Català. L'àngles també està compres en les llengues d'aquesta pàgina amb l'objectiu de la globalització del coneixement ens els altres països també de la Unió Europea